83 Takipçi | 307 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Sinema-Tv

Haber

Müzik

Şiir

Diğer İçeriklerim (577)

BOP-2 / Fikri UZUN

BOP -1 / Fikri UZUN

ANAYASA TARTIŞILIYOR / Fikri UZUN

“AMANINI YANDIM” / Fikri UZUN

“Bilinçli İşçi Örgütün Koruyucusudur” / KADİR İNCESU

En güzel konak

Danıştay Sınavsız Müdürleri Müdürlükten Aldı

Tosya Festivali Dipsizgöl` de start aldı

Tosya Festivali Başladı

``Gönlümüzden Geçen İsim Başesgioğlu``

Kastamonu Geçici Seçim Sonuçları YSK'nca Açıklandı

KASTAMONU OYLARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI ve MİLLETVEKİLİ SAYILA

Baykal: İstifa yok yeniden yapılanacağız

10 basit kuralla kilolardan kurtulun

"EĞRETİ GELİN"DEN SONRA "EĞRETİ ERKEKLER"İ YAZAN ŞÜKRAN KOZALI Y

Kastamonu- Devrekani'de Ata`nın Hatırasına Yoğun İlgi

Haydi Sandık Başına!.. Nasıl Oy Kullanabilirim?

GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL’IN KASTAMONU MİTİNGİNDE YAPTIĞI

GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL’IN KASTAMONU MİTİNGİNDE YAPTIĞI

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1954, 1957,

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1973 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1977 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1983 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1987 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1991 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1995 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1999 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 2002 Kastam

"Çay Sıra Gelmek, Çay Sıra Gitmek"

Yıldırım:Bunlar Barzani`nin vekilleri mi?

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (83)
27 11 2007

BOP-2 / Fikri UZUN

Musa’nın ölümünden sonra, kavmine “Musevi” dendi. Ve Musa’nın kavmi on iki kola ayrılıp, on iki bölgeye yerleştiler. Her bölge ayrı bir devlet, ayrı bir krallıktı.Davut Peygamber bu krallıkları birleştirdi birliği sağladı. Kudüs’ü alıp başkent yaptı.Davut Peygamberden sonra, Hz. Süleyman kral ve peygamber oldu. İbraniler onun zamanında altın çağlarını yaşadılar. Hz. Süleyman, Mısır’la iyi ilişkiler içindeydi. Firavunun kızıyla evlendi. Saba Melikesi Belkıs, ayağına kadar gelip, iman ettiğini bildirdi. Hz. Süleyman’ın yaptırdığı saraya ilk girdiğinde; yere döşeli sırçayı su sandı, eteklerini toplayıp yürüdü.Hz. Süleyman zamanında Bakır işleme fabrikaları kuruldu. Savaş arabaları yapılıp satılıyordu. Zamanında el sanatları gelişti.İlk kez Kudüs Tapınağı’nı yaptırdı. Tapınağın yapımı yedi yıl sürdü. Mısır’dan Afganistan’a kadar olan krallıklar, kudret ve kuvvetine boyun eğiyorlardı. Hemen bütün krallıklar, Kudüs Tapınağının yapımına yardım ettiler.Egemenliğini pekiştirmek arzusunda olan Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra devleti ikiye bölündü. Bu iki kardeş devlet yıllarca birbirleri ile çatıştı, bu durumdan Mezopotamyalılar yararlandılar. Asurlular devletin birisini, Babil’liler de öteki devleti ortadan kaldırdılar. Halkını kılıçtan geçirdiler. Artakalanları Babil’e götürüp köle yaptılar.Yıllarca sonra, Babil’i zapteden Pers (İran) kralı Keyhüsrev, Yahudileri serbest bıraktı. Bir bölümü Babil’de kaldı. Bir bölümü yurtlarına döndüler ise de, bir daha kendilerini toparlayamadılar. Yıkılmış olan tapınaklarının kalıntı duvarı önünde, zaman-zaman tapınıp ağladılar. (Ağlama Duvarı) Büyük İskender ve Romalılar zamanında da kırıma uğradılar. Mısır, Kuzey Afrika ve İspanya’ya göçtüler.Romalıların işgali döneminde, İsa ortaya çıktı. Amacı dağılan Yahudileri bir araya toplamak, “sapkınları” doğru yola getirmekti. O da bir Yahudi idi. Peygamberliğini ilan etti. Yeni bir dinin ... Devamı

22 11 2007

BOP -1 / Fikri UZUN

BOP -1                                    Fikri Uzun     BOP; poker oyunundaki konuşma dili olan bop değil. Sözünü ettiğimiz BOP; Büyük Ortadoğu Projesi. Talihsiz Ortadoğu’nun değişik adlar altında bitmeyen çilesi. Arap Yarımadasını da içine alıp, Mısırdan Afganistan’a kadar uzanan, kimi zaman da kuzeye ve güneye yaygınlaştırılması düşünülen topraklar ve o topraklara egemen olma arzusu. Binlerce yıl öncesinden başlayıp, günümüze kadar gelen bu düşünceye, ABD “11 Eylül saldırısını” bahane edip hız kazandırdı. Projenin bilinen yönleri olduğu gibi, bilinmeyen gizli yönleri de olduğu muhakkak. Amerika tarafından, Ortadoğu ülkelerinde demokrasiyi yaygınlaştırmak, bölgeyi diktatörlüklerden krallıklardan kurtarmak söylemleri bahane. Gizli yönlerden birisi bölge ülkelerini güçsüzleştirip, binlerce yıldan beri çevre ülkelerle sorunu ve düşmanlığı olan İsrail’i korumak ta olmalı. ABD’nin bölgeye aşırı ilgisinin gizli nedenlerinden birisini ve Büyük Ortadoğu Projesi’nin temelini, tarihi olaylara fazlaca takılmadan, sıkıcı konuma sokmadan, gelin geçmişten bu yana birlikte inceleyelim: Ortadoğu, günümüzde olduğu gibi geçmişte de, bereketli ve verimli toprakları yeryüzündeki konumuyla dünyanın önemli bölgelerindendi. Halkı refah içinde yaşıyordu. Mısırın Nil Nehri, Kenan Ülkesinin, Mezopotamya’nın verimli toprakları, Afganistan ve Pakistan’ın izinsiz geçit vermeyen sarp geçitleri, kıymetli maden yatakları, bölgenin tümüyle İpek Yolu üzerinde bulunması hep başkalarını imrendirmiş, topraklarını ele geçirme isteği duyurmuş ve zaman-zaman bölge değişik kavimlerin eline geçmişti. Verimli topraklarda refah içinde yaşayan Mezopotamya halkı, şehirler kurmuştu. Her şehir ayrı bir devletti. Her şehir devletinin ayrı bir kralı ve tanrısı vardı. K... Devamı

22 11 2007

ANAYASA TARTIŞILIYOR / Fikri UZUN

ANAYASA TARTIŞILIYOR                                                            Fikri UZUN         Yıllar önce, Kastamonu’nun oturulup dinlenilebilecek, soluk alınacak yeri; Belediye Bahçesi ve Nasrullah Şadırvanıydı. Kale “mezberelik,” Saat Kulesi çevresi  “meyhürlerin” oturak yeriydi. Şişe kırıkları ve çerçöpten oturacak yer bile bulunmazdı. Belediye Bahçesinde, çam ağaçlarının gölgesine oturulur, yangın havuzundaki renkli balıklar seyredilirdi.  “Ne içersin?” diye soran olmazdı. Akşamları aileler evcek serinlemeğe, “tebdili mekân” tadını tatmağa geldiğinde, çay ocağı açılır, gramofona konan plak tan, ya “veremli kız,” ya da “her yer karanlık” şarkıları çalardı. Kulaklar alışık olduğundan, kimse aldırış etmez, sinemalardaki gibi ağlayan olmazdı. Daha sonra, parklar yapıldı. “Kaba gölgeli” ağaçlar yetişti, tertemiz dinlenme yerleri çoğaldı. Belediye Bahçesi’nin aslı bozuldu da, Nasrullah Şadırvanı bozulmadı. Onun da çevresi değişti. Nasrullah Şadırvanından, Kurşunlu Han ve Vakıf Bank önündeki yola kadar toprak doluydu. Ortaya çıkarılan Frenk Şah Hamamının üstü; Saman Pazarıydı. Çuvallara doldurulup eşeklere yüklenen samanlar orada satılırdı. Saman satılan alanın çevresi; helvacı, eski elbiseci, çerçi, saatçi, aşçı dükkânlarıydı. Şimdiki tuvaletin üstünde, çevreye göre görkemli, üç katlı, “Kral Kundura “denen bina vardı. Önceki adı kundura olan ayakkabı satılırdı. Nasrullah Şadırvanı ve camisinin çevresi düzenlenmeğe karar verilince, baraka dükkânlarla birlikte, “Kral Kundura” da yıkıldı. Çevre düzenlendi, günümüzdeki du... Devamı

21 11 2007

“AMANINI YANDIM” / Fikri UZUN

“AMANINI YANDIM”                                                                                   Fikri Uzun     Nasrettin Hocanın yaşadığı yıllar, Moğol saldırılarının yaygınlaştığı ve Selçuklu Devletinin çöküşe geçtiği yıllar olarak biliniyor. Hırpalanmış ve değişik nedenlerden çöküşte olan bir devletin insanları da mutluluk içinde olamaz herhalde… O sıkıntılı, karamsar, gülmenin unutulduğu dönemde, Türk halkı; bağrından Nasrettin Hocayı çıkarıp olumsuzluklarla alay etmiş. Gülerek; sıkıntılarını, çileli günlerini unutmağa çalışmış. Bilgeler insanlarını güldürerek eğitmiş. Türk Halk Ozanları; her dönemde sorunları mizahla, hicivle bezeyip, topluma anlatacak, kederli günlerini unutacak, sıkıntılarından arınacak, sorunların üstesinden gelecek yöntemler bulmuş. Yurdumuzun birçok yerinde olduğu gibi, Kastamonu yöresi insanlarının mizah ve hiciv yeteneği genlerinde var. Sevimli olmayan olayları hicvederek anlatmak, sohbetlerini mizah katarak zenginleştirmek hemen her anlatımında var.  “Tiridine Bandım” Türküsü, yoklukların, yolsuzlukların düzen bozukluklarının başını alıp gittiği, güç yetirilemediği, daha da ötesi; “böyle olamaz” denecek işlerin olduğu, bir şeyler yapılması gerekip de yapılamadığı, çözüm üretilemediği, çaresiz kalındığı günlerde yazılmış, söylenmiş olmalı. Hem de bilgi birikimi oldukça zengin, halkın içinden çıkmış, onun ortak değerlerini bilen usta bir ozan tarafından.             Çocukluğumda, “Ağzı yakışan sarhoşların” ... Devamı

07 10 2007

“Bilinçli İşçi Örgütün Koruyucusudur” / KADİR İNCESU

“Bilinçli İşçi Örgütün Koruyucusudur”                                                                                                 KADİR İNCESU                                                                                                                 Sendikal eğitim çalışmalarına yönelik pek çok çalışması bulunan Volkan Yaraşır ile yeni kitabı İşçi Sınıfı Üzerine İşgal Direniş Grev üzerine söyleştik.    “1966 yılında yapılan Türk-İş’in 7. genel kurulu’nda TİP’li sendikacılar yönetim dışında bırakılırlar.” (S.37) “1966’daki Paşabahçe Grevi’ni destekleyen bazı sendikacılar Türk-İş’ten ihraç edildi.”  “12 Eylül’de bütün sendikalar kapatılırken Türk-İş’e dokunulmadı”(S.42) Bütün bu alıntıları alt alta koyduğunuz zaman Türk-İş’in sendikal hayatımızdaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?   Türk-İş Soğuk Savaş döneminde kurulan b... Devamı

01 10 2007

En güzel konak

En güzel konak Akmescit Mahallesinde bulunan ve sahibi Yavuz Ballık tarafından restore ettirilen Ballık Konağı, Vali Mustafa Kara`yı kendisine hayran bıraktı. Restorasyon projesi Mimar Ahmet Sevgilioğlu tarafından gerçekleştirilen Ballık Konağı, Kastamonu turizmine "butik otel" olarak katkı sağlayacak. Konağın işletmeciliğini, otel olarak hizmet vermeye başlayacak Kurşunlu Han`ı da çalıştıracak olan Karadeniz Otelcilik ve Seyahat Şirketi tarafından işletilecek. Konağı ziyaret eden Vali Mustafa Kara, Kastamonu`daki en güzel konağın burası olduğunu söyledi. Vali Kara", "Restorasyonlarla tarihi yapılarımızı bir bir kazanıyoruz. Bu konak gerçekten muhteşem. Restorasyonu da çok güzel olmuş. Yavuz Ballık`ı tebrik ediyorum. Yavuz Ballık bu konağı onarmakla Kastamonu kültürüne hizmet etmiştir. Bu resmi kurumların kendilerine ait olan konakları onarmasından daha da önemli. Çünkü vatandaşın buna önem göstermesi gerekir. Bu yapılan çalışma herkese örnek olacaktır" dedi. GELİRİ EĞİTİM İÇİN KULLANILACAKYaklaşık 120 yıllık bir geçmişi olan Ballık Konağı`nın sahipleri Yavuz Ballık ve Yücel Ballık`ın varisleri Tolga, Beyhan, Ceren Ballık ve Elif Büyükyüksel, kendi imkânlarıyla restore ettirdikleri konağı otel olarak işletmeye H açtıktan sonra elde edilecek olan gelirle bir vakıf kurmayı amaçlıyorlar. Yavuz Ballık, "Konak otel olarak hizmete girdikten sonra elde edilecek olan gelirle bir vakıf kuracağım. Bu vakıf özellikle Abdurrahmanpaşa Lisesi`nden mezun olan öğrencilere ve üniversite öğrencilerine burs verecek" dedi. RESTORASYON HAKKINDA BİLGİ Konağın restorasyonunu gerçekleştiren Ahmet Sevgilioğlu, Üç kat ve bir bodrumdan oluşan konak hakkında bilgi verirken, "Restorasyon sırasında binanın ahşap kaplamaları elden geçirildi. Deformasyonlar düzeltildi. Binaya sonradan yapılan ve orijinal olmayan birçok ek unsur kaldırıldı. En üst kattaki sofa ve bir odada bulunan tavan yapısı Kastamonu`da sadece bir iki konakta mevcut. Bu anlamda ilimizin ender konaklarında... Devamı

15 09 2007

Danıştay Sınavsız Müdürleri Müdürlükten Aldı

Danıştay Sınavsız Müdürleri Müdürlükten Aldı Danıştay sınavsız atama yapılmasını sağlayan yönetmelikle yapılan uygulamaların geri alınmasına karar verdi. Bia Haber Merkezi - Ankara 11 Eylül 2007, Salı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), hükümetin okullara nesnel kriterlere dayanmadan yönetici atamasını sağlayan yönetmelikle ilgili uygulamanın Danıştay tarafından durdurulduğunu açıkladı.Danıştay 2. Dairesi'nin 27 Ağustos'ta verdiği ve bugün sendikaya iletilen karar, yönetmelik ve ardından çıkarılan genelgeye dayanarak yapılan tüm atamaların geri alınmasını gerektiriyor. Bu yıl değişti, hızla atamalar yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği 13 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni yönetmelik, atamaları sınav yerine tamamen kurum yöneticilerinin, Bakanlığın ve valiliklerin inisiyatifine bırakıyordu. Sendika, 16 Mart'ta yönetmeliğin atamaya ilişkin hükümlerinin iptali için Danıştay'a dava açtı. Bakanlıksa 13 Mart'ta bir genelge yayınlayarak "atamaların en kısa sürede tamamlanmasını" istedi. 9 Mayıs'ta Danıştay sendikanın talebini haklı buldu; yürütmenin durdurulması kararını verdi fakat bakanlık yapılan atamaları geri almayacağını açıkladı. Bunun üzerine sendika, bu kararı da Danıştay'a götürdü ve haklı çıktı. Son çıkan karar, bakanlığın atamaları geri almasını zorunlu kılıyor. Sınav kalktı, valilik ve yerel kurumlara yetki verildi Kasım 2004'te çıkarılan eski yönetmeliğe göre atamaların şöyle yapılması öngörülüyordu: Adayların değerlendirilmesi amacıyla komisyonlar oluşturuluyordu: Düzey belirleme, merkez değerlendirme ve sözlü sınav ile İl değerlendirme ve sözlü sınav komisyonları. Her kurum için düzey belirleme sınavında en yüksek puanı alan beş aday sözlü sınava giriyordu. Sınavlar en az bir ay önceden duyuruluyor, başvuran adayların diğer atama şartlarına uyup uymadığı inceleniyordu. Sınav sonuçları iki yı... Devamı

16 08 2007

Tosya Festivali Dipsizgöl` de start aldı

Tosya Festivali Dipsizgöl` de start aldı Tosya İlçesi pirinç üretiminde üzüntü ile sevinci aynı anda yaşıyor, hasat mevsimine bir aylık bir zaman kaldı, ancak küresel ısınma Devrez Vadisinde suların çekilmesi ile birçok alanda çeltiklerin kurumasına neden olurken, geleneksel hale getirilen 10.Kültür ve Pirinç Festivalinde üreticinin sorunları masaya yatırılacak.           16- 19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Festival öncesi önümüzdeki yılın festival çalışmaları ve festivalde yapılacak işler hakkında fikir alış verişinde bulunmak üzere Festival Tertip Komitesi ile ilçenin önde gelen zenginlerinin katıldığı istişare yemeği Tosya Orman işletme Müdürlüğü Dipsizgöl Milli Parkların- daki Konaklama ve mesire yerinde yapıldı. Komite Başkanı olan Tosya Belediye Başkanı Sait Gülabacı ve Tosya Kaymakam Vekili Recep Höl öncülüğünde yapılan gecede halk doyasıya eğlendi. Gecede Tosya Belediye Başkanı Sait Gülabacı bir açış konuşması yaptı “Bu gece burada 10. sunu yapacağımız Kültür ve Pirinç Festivali için toplanmış bulunuyoruz.Bilindiği gibi ülke genelinde hüküm süren kuraklık Tosya İlçemizdeki ekim alanlarını da etkiledi, üretimimizde büyük düşüş var, ama dünya da kalitesi ve lezzetinin kabul edildiği Tosya Pirincinin bayramını yapmaz isek haksızlık etmiş oluruz.  Bu gece sizleri festival etkinliklerinde gösterdiğiniz ilginiz ve alakanızdan dolayı kutluyorum, bu yılın Festival Ağası Nalbantoğlu Şirketler Grubu ikinci başkanı Hüseyin Nalbantoğlu ilçemizde 3 gün 3 gece sürecek etkinlerde gelen konukları ağırlayacak olması, geleneksel Pilav Günlerinde ve diğer günlerde 20 bin kişiyi doyuruyor olması daha sevindirici. Ayrıca gelecek yılın ağalık belirlemelerinde ısrarla Festival ağası olacağını söyleyen Tekstilci iş adamı Mesut Güvercin kardeşimizi de kutluyorum” dedi.           Tosya Musiki Cemiyetinin sunduğu konserde bir birinden d... Devamı

17 08 2007

Tosya Festivali Başladı

Tosya Festivali Başladı Tosya 10. Kültür ve Pirinç Festivali bugün saat 15:00 yapılan açılışla başladı. Samanyolu Televizyonunda yayınlanan Maceracı programının yapımcı ve sunucusu Murat YENİ`nin sunuculuğunu yaptığı açılış programı oldukça yoğun ilgiyle izlendi. Açılışa Kastamonu Vali Yardımcısı Nurettin ATEŞ, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY, Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Yusuf ALBAYRAK, Tosya Kaymakam Vekili Refik HÖL, Tosya Belediye Başkanı Sait GÜLABACI ve Tosya Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin EKEN, resmi kurum ve kurukluşların yönetici ve çalışanları, Sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta Tosya Belediye Başkanı Sait GÜLABACI, Tosya Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin EKEN, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY, Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU ve Kastamonu Vali Yardımcısı Nurettin ATEŞ birer açılış konuşması yaptı. Yapılan konuşmalarda Tosya`ya yüksekokul açılması ve Devrez Kızlaryolu Barajının yapılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Rektör, yüksekokul açılması için Tosyalıların el ele verek altyapı ve bina sorunlarını halletmesi halinde okulun açılmasında ve hoca kadrosunun oluşturlumasında elinden gelen desteği sağlama sözünü verdi. Açılış programı kortej geçisi, OKS ve ÖSS`de Tosya`da dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi, Tosya Belediyesi Folklar Ekibi, Makedonya Halk Dansları Topluluğu ve Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu`nun gösterilerinin ardından sona erdi. İlk gün programında bu akşam saat 20:00`de Cumhuriyet meydanında Popstar sanatçıları Erkan, Ayşen, Utku, Hazan ve Tamer konser verecekler. Festivalin ikinci günü olan yarın gündüz etkinlikler Cumhuriyet parkında pilav yarışması ve Makedonya halk dansları topluluğunun gösterisi ile başlayacak. Bisiklet Denge yarışması, Sera ürünleri ve pirinç yarışması yapılacak. Akşam ise ... Devamı

12 08 2007

``Gönlümüzden Geçen İsim Başesgioğlu``

Baykal’dan Murat Başesgioğlu’na yeşil ışık Cumhurbaşkanı kim olacak tartışmaları sürerken, CHP lideri Baykal, Murat Başesgioğlu ismi üzerinde uzlaşılabilecekleri mesajını verdi.Cumhurbaşkanı kim olacak tartışmaları sürerken, CHP lideri Baykal, Murat Başesgioğlu ismi üzerinde uzlaşılabilecekleri mesajını verdi.NTV Güncelleme: 18:22 TSİ 11 Ağustos 2007 Cumartesi ANKARA - Meclis’te gazetecilerle sohbet eden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMM başkanlığı seçimlerindeki uzlaşmanın, cumhurbaşkanlığı seçiminde de yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Baykal, uzlaşma olursa 1. tur oylamada cumhurbaşkanının seçilebileceğini söyledi. Baykal, AK Parti içinden destekleyebilecekleri adaylara ilişkin soruya yanıt vermedi, ancak gazetecilerin Murat Başesgioğlu ismini anımsatması üzerine, “Böyle bir öneri gelirse ismi ağzımdan almış olurlar” dedi.CHP lideri, MHP’nin, “Biz Genel Kurul’a gireriz, AKP istediğini cumhurbaşkanı seçer” tavrının şaşırtıcı olduğunu söyledi.     DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Başesgioğlu, uzun yıllardır parlamentoda ve Bakanlar Kurulu’nda görev yapan değerli bir siyasetçi. Açıkçası o ve benzerlerine itirazımız olmayabilir" dedi.Sezer, Cumhurbaşkanı seçimi konusunda CHP ile birlikte hareket edip etmeyecekleri yönündeki bir soruya "Gül’ün adaylığını onlar da biz de desteklemeyeceğimizi söylüyoruz. Aynı şekilde davranacağımız açık" yanıtını verdi.   CHP ve DSP’den Başesgioğlu’na yeşil ışık Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’na CHP’nin ardından, DSP de yeşil ışık yaktı. NTV-MSNBC VE AJANSLAR Güncelleme: 19:02 TSİ 11 Ağustos 2007 Cumartesi ANKARA - DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, başesgioğlu’nun yıllardır parlamentoda ve Bakanlar Kurulu’nda görev yapan değerli bir s... Devamı

25 07 2007

KASTAMONU OYLARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI ve MİLLETVEKİLİ SAYILA

KASTAMONU OYLARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI ve MİLLETVEKİLİ SAYILARI Parti Sırası ve Adı Oy Oranı Toplam Oy Milletvekili Sayısı 1. AKP % 49,33 109.662 3 - M.V. Listesi 2. MHP % 17,45 38.795 1 - M.V. Listesi 3. CHP % 14,05 31.227 0 4. DP % 9,89 21.974 0 5. GP % 1,97 4.377 0 6. SP % 1,70 3.785 0 7. ATP % 1,53 3.394 0 8. HYP % 1,11 2.471 0 9. BTP % 0,94 2.098 0 10. İP % 0,52 1.164 0 11. LDP % 0,48 1.078 0 12. EMEP % 0,33 732 0 13. TKP % 0,27 597 0 14. ÖDP % 0,26 580 0 15. B: S.ÇOLAK % 0,07 146 0 16. B: H.YILMAZ % 0,03 70 0 17. B: M.KARABULUT CENGİZ % 0,03 56 0 18. B: S.ÇOLAKOĞLU % 0,02 42 0 19. B: S.SALMAN % 0,01 33 0... Devamı

25 07 2007

Baykal: İstifa yok yeniden yapılanacağız

Baykal: İstifa yok yeniden yapılanacağız Yüzde 1.5'luk oy artışının önemli olduğunu savunan Baykal, "12 yıldır partiyi inşa etmeye çalışıyorum. Tehlike sürüyor. Bize her zamankinden daha çok ihtiyaç var" dediSeçim sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Deniz Baykal, istifa etmeyeceğini açıkça dile getirdi ve "1992 yılında yeniden açılan CHP'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu çabalarımız daha bitmedi. İktidara gelmeyen kaybetmiş sayılmaz" dedi. Sonuçlarla ilgili ciddi bir çalışma başlatacaklarını belirten Baykal, "Yeniden yapılandırmaya yönelmeyi gerekli ve yararlı görüyorum" diye konuştu. AK Parti'yi kutladıBaykal, Türkiye'nin en güvenilir siyasetçilerinden biri olduğunu savundu, parti içi muhalefet haberleri ile ilgili olarak da medyanın heyecan aradığını söyledi. Baykal, seçimlerden sonra evinde iki günlük değerlendirme ve gözlemden sonra dün ilk kez basının karşısına çıktı. Sözlerine "AKP'yi kutluyorum. Milletin kararına saygılıyım. Bu anlayışla önümüzdeki döneme bakıyoruz" diye başlayan Baykal'ın mesajları şöyle: İSTİFAYA GEREK DUYMUYORUM: CHP tabanında istifama yönelik bir değerlendirme olduğu gözlemim yok. Bir kısmı CHP'li bile olmayan çeşitli çevrelerde var. Medyamızın da heyecanla bunu kullandığını görüyorum. Dikkate almıyorum. Bu durum siyasetimizi etkilemez. HALKI HİÇ ALDATMADIM : İstifa etmemem güvenilirliğimi zedelemez. Türkiye'nin en güvenilir siyasetçilerinden biri olduğumu biliyorum. Halkımı hiç aldatmadım. CHP de güvenilir bir partidir. Bir şeyi kanıtlama mecburiyetimiz yok. HAZIRA KONMAM: Batıda siyaseti yerleşmiş ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırmak doğru olmaz. Koşullarımız farklı. Biz dediğimiz gibi 12 yıl kapalı kalmış CHP'yi 4.70'ten 20'lerin üzerine çıkarttık. Bunu daha da arttırmaya çalışıyoruz. Hazıra konmuyoruz. Biz hazıra konma peşinde değiliz. YENİDEN YAPILANDIRMAYA EVET: Kurultayda güven tazelemek gerektiği düşüncesinde değilim. CHP yeni kadroları ve yeni insanları ile geleceğe kendini hazırlay... Devamı

25 07 2007

10 basit kuralla kilolardan kurtulun

10 basit kuralla kilolardan kurtulun Fazlalıklarımızdan kurtulmak adına birçok yöntem deniyoruz. Oysa bazı basit kurallarla hem sağlıklı kalmak hem de kolay kilo vermek mümkün... Uzman olan ya da olmayan birçok kişinin birer diyet reçetesiyle ortaya çıktığı şu yaz günlerinde en ideal yöntem, kişisel çabada yatıyor. Beslenme uzmanları, çok düşük kalorili ya da kişiye özel olmayan diyetlerin düş kırıklığına yol açtığını belirterek, uygulanacak 10 basit kuralın sağlıklı kilo vermede etkili olduğunu belirtiyorlar. DİYET PROGRAMIUzmanlar, çok sıkı diyet programlarının genelde başarısızlıkla ve sağlık riskleri ile son bulduğunu belirterek, "Yasak besinlerin çok olduğu veya tek besinden oluşan diyetleri yapmayın. Sevdiğiniz besinlerden uzun süre uzak kalmak sizi sıkabilir ve diyetin devamlılığı zarar görür" diyorlar. Aşağıda yer alan 10 basit püf noktasını uygulayın ve farkı görün: 1)Stresle mücadeleyi tabaklarda aramayın: İş ve yaşam koşullarının stres dozu her geçen gün artarken, duygusal bocalamaları ve stresi "yiyerek" yenmeye çalışıyoruz. Kendimizi her kötü hissettiğimizde farkında olmadan veya kendimize yenilerek tükettiğimiz gereğinden fazla her 7 kalori vücudumuza 1 gram yağ olarak geri dönüyor. Stresi yemekle yenmek yerine, farklı hobiler ve uğraşlar ile vakit geçirmeye çalışmanın çok daha sağlıklı olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Çok mu sinirlisiniz? O zaman dışarı çıkın ve temiz havada yarım saat yürüyün. MİSAFİR BAHANE2)Evde abur cubur bulundurmayın: Zayıflama diyeti yapanların en sık sığındığı bahanelerden biri "Misafir geldi, ben de onları yalnız bırakamadım" olur. Yediklerinizin miktarına dikkat etmenin misafirlerinizi yalnız bırakmak veya çocuğunuza istediği bir şeyi almak olmadığını unutmayın. Evde abur-cuburlar bulunduğu sürece kendinizi tutamıyorsanız bir süre abur-cubur besinleri evde bulundurmayın. 3)Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketin: Mevsiminde olmayan meyve ve sebzelerin tadı daha yavan olur. İstediğiniz lezzete ulaşamadığınızda ise... Devamı

25 07 2007

"EĞRETİ GELİN"DEN SONRA "EĞRETİ ERKEKLER"İ YAZAN ŞÜKRAN KOZALI Y

EKSTRA Sinema Hava Durumu Eczaneler Telefonlar Sanal Galeri Yararlı Linkler      "EĞRETİ ERKEKLER"İ YAZAN ŞÜKRAN KOZALI YILDIZLARINI AÇIKLADI:Filmimde Özcan Deniz ve Şebnem Schaefer oynasın Yazar Şükran Kozalı, "Romanım filme çekilirse, Özcan Deniz ile Şebnem Schaefer en uygun iki aday... Deniz'in 'Eğreti Erkek' rolünü istediğini duydum. Benin için de uygun" dedi... MUSTAFA KAYAÜnlü sinema adamı Atıf Yılmaz'ın yönetmen olarak filmini çektiği ve genç erkekleri evliliğe hazırlayan kiralık gelinleri anlatan Eğreti Gelinler Kitabı'nın Denizlili Yazarı Şükran Kozalı şimdi de; konusunu bir Denizli ve Ege geleneğinden alan "Eğreti erkekler" kitabını kaleme alınca sanat dünyası gözünü bu romana dikti. Özcan Deniz'in bu filmde rol alabileceğini söylediği duyduğunu belirten yazar Şükran Kozalı Eğreti Erkekler'in sinemaya uyarlanması halinde bakireliğini raporla ispatlayan ünlü manken Şebnem Schaefer'ın da bu filmde oynayabilecek en isabetli adaylardan biri olabileceğini söyledi. Kozalı'nın yine sansasyon yaratacak olan ve konusunu Denizli'den alan Eğreti Erkekler romanında; "Kızları bekaretlerine zarar vermeden evliliğe hazırlayan ve bunu yaparken zambak yağı maddesi kullanan" profesyonel kocalar ile erkekleri baştan çıkararak "eğreti" hale getiren kadınlar anlatılıyor. ÖZCAN DENİZ İLGİSİŞu sıralar sinema ve televizyon dünyasına bomba gibi düşen "Eğreti Erkekler" romanının senaryoya dönüştürülerek beyaz perdeye ve tv dizilerine nasıl aktarılacağı konuşulmaya başlandı. Kendisine ulaşan haberlere göre Özcan Deniz'in, "Nurgül Yeşilçay ile bu filmde oynayabilirim" dediğini öğrendiğini söyleyen Şükran Kozalı, "Kitabımın daha yayına girmeden ilgiyle karşılanması beni mutlu ediyor. Sanatçı çevrelerinde şimdi 'Eğreti Erkekler'i konuşuyor ve sanat dünyası eğreti erkekleri bekliyor. Özcan Deniz'in ben bu filmde oynayabilirim, dediğini duydum. Bu arada Şe... Devamı

25 07 2007

Kastamonu- Devrekani'de Ata`nın Hatırasına Yoğun İlgi

Ata`nın hatırasına yoğun ilgi Kastamonu`nun Devrakani ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk`ün bir gece kaldığı Mühto Çamlıca Çiftliği, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.         Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dönemin milletvekili ve Kuvayı Milliye Başkanı Mehmet Fuat Bey, Şapka Devrimi için gittikleri İnegöl`den 28 Ağustos 1925 Cuma günü döndü.      Atatürk, Mehmet Fuat Bey`in daveti üzerine Devrekani`de bulunan Mühto Çamlıca Çiftliği`ne gelerek, 28 Ağustos 1925 Cuma gecesini burada geçirdi.      Çiftliğin asıl sahibi olan Fuat Bey, bir süre Devrekani Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü dönem Kastamonu milletvekilliği görevlerinde bulunarak, 27 Mayıs 1952 yılında vefat etti.      Fuat Bey`in oğlu Muzaffer Ali Mühto ise Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra avukatlık yapmaya başladı. Babasının çizgisinden ayrılmayan Mühto da dokuzuncu ve onuncu dönemlerde Kastamonu Milletvekili olarak TBMM`de bulundu. Babasının ölümünden üç yıl sonra 16 Eylül 1955`te vefat eden Muzaffer Ali Bey`den sonra ailenin tek erkek çocuğu olan Tekin Mühto, bu önemli mirası korumaya çalışıyor.      Kastamonu`da 14 Mayıs 1936`da doğan Tekin bey, Karayollarından Şube Müdürü olarak emekli olarak çiftliğe yerleşti. O günden bugüne babası ve dedesinin anılarıyla heyecanlanan Tekin Mühto, çiftliği gezmeye gelenlere anımsayabildiği her ayrıntıyı anlatıyor.      Çatı katıyla birlikte üç kattan oluşan Mühto Çamlıca Çiftliği`nin tarihi dokusu korunuyor. Kilimlerden, duvar resimlerine, kitaplardan, yemek ve kahve takımlarına kadar her şey adeta ilk günkü gibi.      Çiftlikte, Atatürk`ün İnebolu`dan dönüşünde 28 Ağustos 1925 Cuma gecesini geçirdiği odayı, kullandığı yatağı, Atatürk`ün sabah kahvesini yudumladığı kahve fincanını da görmek mümkün.   memleket haber 13/... Devamı

21 07 2007

Haydi Sandık Başına!.. Nasıl Oy Kullanabilirim?

Haydi Sandık Başına!.. Nasıl Oy Kullanabilirim? • 21/7/2007 - Haydi Sandık Başına!.. Nasıl Oy Kullanabilirim? Kategori: Haber Nasıl oy kullanabilirim? 21 Temmuz 2007 Cumartesi 12:11 Yarın büyük gün. İşte seçimde kim, nasıl, nerede ve ne zaman oy kullanacak; Türkiye, yarın 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidecek. 42 milyon 533 bin 41 seçmen, 158 bin 700 sandıkta oy kullanacak. Vatandaşlar, seçmen bilgi kağıtları ve geçerli kimlik belgeleriyle oyunu verecek. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Seçmen kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri geçerli kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecekler. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen seçmen oyunu kullanamayacak. Seçmenler, YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.Oy verme işleminde;AdıyamanAğrı ArtvinBingöl BitlisDiyarbakırElazığ Erzincan Erzurum Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari, KarsMalatya KahramanmaraşMardin Muş Ordu Rize Siirt Sivas TrabzonTunceli ŞanlıurfaVanBayburt Batman Şırnak ArdahanIğdır Kilis illerinde 07.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.Bu illerin dışında kalan diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek.OY VERME YERLERİ Seçim günü sandık kurulu başkanı ve 6 üye, en geç 05.00-06.00'da göreve başlayacak. Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak elverişli bölümlerde olacak.     Oy verme yerlerinin çev... Devamı

19 07 2007

GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL’IN KASTAMONU MİTİNGİNDE YAPTIĞI

GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL’IN KASTAMONU MİTİNGİNDE YAPTIĞI KONUŞMA (10 Temmuz 2007)     Sevgili Kastamonulular, çok sevgili hemşehrilerim, hepinizi, tümünüzü içten sevgilerle, özlemlerle, saygıyla kucaklıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu muhteşem toplantıyı gerçekleştirmemize katkı verdiniz. Bu toplantıya kayılan bütün Kastamonulu kardeşlerime, hepinize, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmenden ama elbette CHP’lilere, DSP’lilere, onun dışındaki partilere mensup olan hemşehrilerime, hepinize içten, yürekten teşekkür ediyorum. Hoşgeldiniz.   Kastamonu benim yaşamımın ilk dönemini geçirdiğim kentimiz. Doğumdan itibaren 6 yaşımın sonuna kadar Kastamonu’da yaşadım. Kastamonu’yu Kastamonu insanını çok yakından bilirim. İçimde, yüreğimde daima bir Kastamonu sevgisi yaşatırım. Ne zaman buraya gelsem kendi memleketime, öz yurduma, baba ocağıma, anavatanıma gelmiş gibi kendimi hissederim.   Eksik olmayın. Kastamonuluların da beni sevgiyle bağrına bastığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağolun, eksik olmayın.   Sevgili Kastamonulular, nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? İşleriniz yolunda mı? Kazancınız yerinde mi?borçlar ödendi mi? Çiftçi masrafını çıkarıyor mu? Geliri artıyor mu? Esnafın işleri yolunda mı? Esnaf kirasını ödüyor, elektriğini, suyunu ödüyor, yanında çalışan çocuğun harçlığını veriyor, primini, sigortasını ödüyor mu? Ailesine, çoluk çocuğuna bakabiliyor mu? Bir dükkanı var yanında bir dükkan daha aldı mı? Almadı mı? Sarımsakçının işi yolunda mı? Kendircinin işi nasıl? İş yok mu kendircide de? Buğdaycının işi nasıl? Besicinin işi nasıl? Küre’de çalışan işçi kardeşlerim nasıl? Memnunlar mı hayatlarından? Küre işletmesi gelişiyor, canlanıyor, büyüyor mu? Yoksa kapatıldı gitti mi? Taşköprü’de SEKA fabrikası nerede? İyi mi?   Sizde bu meydanda toplanmışsınız her şeye hayır diyorsunuz. Yani şikayet diz boyu öyle ... Devamı

11 07 2007

GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL’IN KASTAMONU MİTİNGİNDE YAPTIĞI

GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL’IN KASTAMONU MİTİNGİNDE YAPTIĞI KONUŞMA (10 Temmuz 2007)     Sevgili Kastamonulular, çok sevgili hemşehrilerim, hepinizi, tümünüzü içten sevgilerle, özlemlerle, saygıyla kucaklıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu muhteşem toplantıyı gerçekleştirmemize katkı verdiniz. Bu toplantıya kayılan bütün Kastamonulu kardeşlerime, hepinize, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmenden ama elbette CHP’lilere, DSP’lilere, onun dışındaki partilere mensup olan hemşehrilerime, hepinize içten, yürekten teşekkür ediyorum. Hoşgeldiniz.   Kastamonu benim yaşamımın ilk dönemini geçirdiğim kentimiz. Doğumdan itibaren 6 yaşımın sonuna kadar Kastamonu’da yaşadım. Kastamonu’yu Kastamonu insanını çok yakından bilirim. İçimde, yüreğimde daima bir Kastamonu sevgisi yaşatırım. Ne zaman buraya gelsem kendi memleketime, öz yurduma, baba ocağıma, anavatanıma gelmiş gibi kendimi hissederim.   Eksik olmayın. Kastamonuluların da beni sevgiyle bağrına bastığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağolun, eksik olmayın.   Sevgili Kastamonulular, nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? İşleriniz yolunda mı? Kazancınız yerinde mi?borçlar ödendi mi? Çiftçi masrafını çıkarıyor mu? Geliri artıyor mu? Esnafın işleri yolunda mı? Esnaf kirasını ödüyor, elektriğini, suyunu ödüyor, yanında çalışan çocuğun harçlığını veriyor, primini, sigortasını ödüyor mu? Ailesine, çoluk çocuğuna bakabiliyor mu? Bir dükkanı var yanında bir dükkan daha aldı mı? Almadı mı? Sarımsakçının işi yolunda mı? Kendircinin işi nasıl? İş yok mu kendircide de? Buğdaycının işi nasıl? Besicinin işi nasıl? Küre’de çalışan işçi kardeşlerim nasıl? Memnunlar mı hayatlarından? Küre işletmesi gelişiyor, canlanıyor, büyüyor mu? Yoksa kapatıldı gitti mi? Taşköprü’de SEKA fabrikası nerede? İyi mi?   Sizde bu meydanda toplanmışsınız her şeye hayır diyorsunuz. Yani şikayet diz boyu öyle ... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1954, 1957,

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1954 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1954 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1954  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 DP %59,07 92.135 10 (Listele) 2 CHP %29,23 45.591 3 CMP %10,29 16.044 4 TKP %1,41 2.200 5 BAĞ. %0,01 18   Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1957 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1957 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1957  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 DP %44,76 69.027 10 (Listele) 2 CHP %40,42 62.343 3 CMP %11,69 18.026 4 HP %3,13 4.824 5 BAĞ. %0   Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1961 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1961 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1961 &nb... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1973 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1973 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1973 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1973  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 AP %38,97 52.540 3 (Listele) 2 CHP %21,45 28.922 2 (Listele) 3 CGP %13,91 18.755 1 (Listele) 4 DP %10,46 14.101 5 MHP %6,78 9.144 6 MSP %6,01 8.101 7 MP %2,43 3.272 8 BAĞ. %0 9 TBP %0 ... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1977 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1977 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1977 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1977  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 AP %46,9 80.748 3 (Listele) 2 CHP %30,56 52.614 2 (Listele) 3 MHP %7,71 13.277 4 CGP %4,97 8.549 5 MSP %4,5 7.748 6 DP %2,32 4.000 7 BAĞ. %0 8 TBP %0 9 TİP %0 ... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1983 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1983 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1983 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1983  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 ANAP %42,34 83.086 2 (Listele) 2 MDP %33,41 65.550 2 (Listele) 3 HP %21,07 41.339 4 BAĞ. %3,18 6.239 ... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1987 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1987 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1987 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1987  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 ANAP %36,96 85.060 4 (Listele) 2 DYP %24,69 56.828 3 SHP %16,22 37.319 4 DSP %12,52 28.804 5 MÇP %4,49 10.322 6 RP %3,69 8.500 7 IDP %1,32 3.044 8 BAĞ. %0,11 253 ... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1991 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1991 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1991 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1991  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 DYP %36,21 78.100 2 (Listele) 2 ANAP %25,91 55.893 2 (Listele) 3 DSP %15,37 33.148 4 RP %13,18 28.423 5 SHP %8,39 18.099 6 SP %0,95 2.040 7 BAĞ. %0 ... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1995 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1995 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1995 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1995  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 DYP %27,57 59.311 2 (Listele) 2 DSP %19,67 42.322 1 (Listele) 3 ANAP %19,01 40.903 1 (Listele) 4 MHP %12,36 26.587 5 RP %10,95 23.548 1 (Listele) 6 CHP %5,65 12.146 7 HADEP %1,24 2.677 8 MP %1,14 2.447 9 YDH %0,97 2.094 10 YDP %0,82 1.768 11 İP %0,38 816 12 YP %0,23 505 13 BAĞ. %0 ... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 1999 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(1999 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 1999 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 1999  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 DSP %23,56 52.149 1 (Listele) 2 MHP %22,91 50.722 1 (Listele) 3 DYP %19,45 43.054 1 (Listele) 4 ANAP %15,3 33.872 1 (Listele) 5 FP %7,47 16.546 6 CHP %3,83 8.487 7 LDP %1,93 4.263 8 HADEP %1,49 3.303 9 BBP %1,12 2.483 10 DTP %0,69 1.538 11 MP %0,47 1.031 12 ÖDP %0,37 813 13 İP %0,29 646 14 DEPAR %0,28 616 15 EMEP %0,28 621 16 SİP %0,27 593 17 YDP %0,27 588 18 BAĞ. %0,03 59 19 BP %0 20 DBP %0 21 DP %0 ... Devamı

16 07 2007

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri: 2002 Kastam

Partilerin Oy Dağılımları ve Milletvekili Listeleri:(2002 yılı, KASTAMONU ili) Yıllara Göre Parti Oyları Raporlaması:* Yıl aralığı ve parti seçiniz.* Seçilen il ve ilçe bilgileri kullanılacaktır. 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 2002 - 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002 ---------------------- 2002  - AKP ANAP AP BAĞ. BBP BP BTP CGP CHP CKMP CMP DBP DEHAP DEPAR DP DSP DTP DYP EMEP FP GP HADEP HP IDP İP LDP MÇP MDP MHP MP MSP ÖDP RP SHP SİP SP TBP TİP TKP YDH YDP YP YTP Parti Oy Oranı Oy Sayısı MV. Sayısı   1 AKP %30,9 65.228 3 (Listele) 2 DYP %20,27 42.786 3 MHP %13,13 27.720 4 CHP %11,41 24.076 1 (Listele) 5 ANAP %8,38 17.692 6 GP %5,68 11.997 7 DSP %2,64 5.581 8 DEHAP %1,38 2.906 9 BBP %1,07 2.258 10 SP %0,98 2.074 11 YP %0,96 2.031 12 MP %0,61 1.286 13 BTP %0,6 1.271 14 YTP %0,53 1.110 15 İP %0,51 1.069 16 LDP %0,47 984 17 ÖDP %0,28 592 18 TKP %0,21 435 19 BAĞ. %0 ... Devamı

16 07 2007

"Çay Sıra Gelmek, Çay Sıra Gitmek"

"Çay Sıra Gelmek, Çay Sıra Gitmek" Geleceğinden umut kesilen kişi yada nesneler için kullanılan “Ne köy olur nede kasaba” şeklinde bir deyiş vardır. Bir de son günlerde kültürümüze giren “Senden bir yoğurt olmaz” sözü var. Bunlarla birlikte işi gücü olmayan, bir meslek edinemeyen ve büyük bir olasılıkla gelecekte bir yoğurt olamayacağına inanılanlar için Kastamonu’da kullanılan başka bir deyiş vardır; Çay sıra gelmek, çay sıra gitmek.   Sözün iyi anlaşılabilmesi için;  bilmeyenlere ve şehir dışında büyüyen Kastamonululara özleri hakkında biraz bilgi verelim. İlimizi kuzeyden güneye doğru ortadan tam ikiye ayıran bir dere vardır. Çok eskilerde şehir kanalizasyonu buraya dökülür, ancak bir nehir edasıyla akan derenin sularına karışıp giderdi. Daha sonraları barajın yapılması ile birlikte dere suyu kalmayıp, sadece kanalizasyon aktığı için halk arasında ‘‘ ..k’lu dere ’’ olarakta bilinir. Eskiden gürül gürül akan, yağışların çok olduğu zamanlarda geçtiği yerlerden topladığı inek, koyun, ağaç ne varsa alıp götürecek kadar azgın, ancak şimdilerde kuzu gibi olmuş Karaçomak deresinden söz ediyoruz. İşte bu derenin her iki yanında bir yaya yolu vardır. Bu yaya yolu “çay boyu” olarak bilinir.   Çayboyu; Olukbaşı mevkisindeki köprüden başlar ve eskiden Çengeller köprüsünde biterdi.  Ancak sonraları yürüyüş mesafesi için yetmez olduğundan şehrimiz gençleri tarafından kışla mevkisine kadar uzatılmıştır. Şehrimiz kırmızı belediye otobüsleri ile ilk tanıştığı zaman biraz olsun popüleritesini yitiren Çayboyu, sonraki dönemlerde miladi takvime göre İsa’dan sonra GAMEBOY, internet kafe, IPOD ve cep telefonu dönemine kadar önemini korumuştur.   Daha eskilerde;  PAPHLAGONIA ‘da  yaşayan halklar döneminde çay boyunda yürüyüş gibi bir alışkanlık, Candaroğlu beylerinin yardımcıları ile birlikte sırf fitness olsun diye yaptıkları gezinti, beyi devi... Devamı

16 07 2007

Yıldırım:Bunlar Barzani`nin vekilleri mi?

Yıldırım:Bunlar Barzani`nin vekilleri mi? CHP adayları Kastamonu, Tosya, Taşköprü, Bozkurt, Araç, İğdir ve Yeşilova köyünde seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüler. Araç ve diğer seçim yerlerinde halka hitap eden Mehmet Yıldırım konuşma yaptığı yerlerde aynı konular üzerinde durdu. Yıldırım eleştirilerinin dozajını artırdığı konuşmasında şunları söyledi; “Milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. Ülkemizde yeni bir dönem açmamız gerekmektedir. AKP iktidarı her geçen gün ülkeye büyük zararlar vermekte, yine iktidar olmak için halkımızı kandırmakta, şirin gözükmekte, ülkemize ve halkımıza da telafisi olmayacak büyük kötülükler yapmaktadır. Bu iktidar tarafından ülke ekonomisi bitirilmiştir. Ülke bütünlüğü tehlikeye atılmıştır. Bu iktidar 4,5 yıllık süre içinde gençlerin, esnafın, işçinin, sanayicinin, köylünün ve tüm çalışanlarımızın geleceğini karartmış, şimdi de ülkenin bütünlüğü ile oyun oynamakta ve tehlikeye sokmaktadırlar. CHP İktidarında teslimiyetçi değil, onurlu bir dış politika yürüteceğiz. Dokunulmazlıkları kalkacak, temiz siyaset anlayışını getireceğiz. Bugüne kadar bu halkımıza çektirdiklerinin hesabını da bir, bir soracağız. Şimdi bizden kaçıyorlar, ama bu yaptıklarının hesabını verecekler, bundan kaçış yok. Biz ve halk artık dur diyor, karanlık sonu belli olmayan yola gitmeye dur diyoruz. AKP iktidarı dış ülkeye gidiyor, ülkeyi pazarlıyor, Türkiye’ye geliyor sıkıntı ve dertlerinden ne yapacağını şaşırmış olan köylümüzü, çiftçimizi, üreticimizi ve halkımızı azarlıyorsunuz. Vekil asili azarlar mı soruyorum. Bunlar Türkiye’nin değil de ABD, Barzani, Talabani’nin vekillerimi. Sen nereden buluyorsun bu mağdur ne yapacağını şaşırmış halkı azarlama hakkını. Biz halkın içinde onların dertleri ile boğuşurken, onların sıkıntılarını görmeye çalışırken sen nereden buluyorsun bu halkı azarlamayı, yazık siz gibi yöneticilere. Siz hastanede parası olmayıp kalanları ve sıkıntı çekenlerin derdinden anladınız mı, Siz b... Devamı